Từ ngày 27 tháng 4 đến 7 tháng 5 năm 2018, tất cả sản phẩm Xà Phòng và Dưỡng Da sẽ được giảm 50% khi đặt hàng qua website của Stone Hill.