Sau một giai đoạn xây dựng, website của Stone Hill đã trở lại.
Để chào mừng dịp này, chúng tôi đang có khuyến mãi 50% cho tất cả sản phẩm Sugar Scrub đến 15 tháng 4, 2018.

Xin mời mọi người!

After a period of rebuilding, our website is back up and running.
To celebrate this occasion, we will be having a discount run of 50% on all Cocoa Butter Sugar Scrubs until April 15.

Please enjoy!